Tijdens de bestuursvergadering van 4 april is Aart Voets unaniem tot voorzitter van onze kring benoemd.  Aart heeft op de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. zich al voorgesteld als bestuurslid. Binnenkort komt in de Nieuwsbrief een interview met hem.  Maandag 9 april a.s. tijdens de lezing van Ineke...

Op maandag 12 maart nam Frans Abrahams na meer dan 17 jaar afscheid als voorzitter van de Heemkundekring Schijndel. Het werd een mooie avond waarin de vele verdiensten van Frans voor de Heemkundekring en het Schijndels erfgoed over het voetlicht werden gebracht.  Het volledige verslag in...

De audiovisuele werkgroep heeft veel films over de geschiedenis van Schijndel. Velen zijn gepubliceerd op YouTube.  Hieronder een interessante link.  'Stroomopwaarts. Maker Henk van Helsdingen:  https://www.youtube.com/watch?v=ADrxWAzuinw          ...

Ook de cursisten van de tweede cursus Skinlelogie van 2017 hebben hun getuigschrift met trots ontvangen. In totaal hebben 39 cursisten in 2017 de cursus Skinlelogie gevolgd. Door cursusleiders Frans Abrahams, Ruud Hemelaar en Gerard van Kaathoven werden in vijf avonden de meest markante punten...

Vanaf nu kan alle informatie die ingevoerd is in de BrabantCloud bekeken worden via het tabblad Collectie. Na het eerste zoekscherm (uitleg op die pagina) komt u rechtstreeks in een overzicht van het door u gevraagde onderwerp. Op die pagina kan de zoekopdracht verder verfijnd worden...