Heemblad “Rond die Cluse”

Foto: Patronaatsgebouw, Kluisstraat

Ons tijdschrift ‘Rond die Cluse’

Het heemkundig tijdschrift “Rond die Cluse” verschijnt 2 keer per jaar. In “Rond die Cluse” worden de resultaten gepubliceerd van de onderzoeken naar de historie van Schijndel.

 

Leden krijgen het tijdschrift gratis. Het wordt zowel digitaal als op schrift verspreid. Een los exemplaar kost € 5,00.
Wilt u een exemplaar ontvangen neem dan contact op met het secretariaat via dit formulier.