Wie zijn wij

cropped-nieuw.jpgHeemkundekring Schijndel

 

De Heemkundekring Schijndel verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Schijndel. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden van Schijndel te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van Schijndel.

Dit doen we door het vastleggen en openbaar maken, zowel op schrift als digitaal, van foto’s, films, verzamelingen, studies en onderzoeken zodat de kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Ook organiseren we cursussen, lezingen, excursies en tentoonstellingen. Aan de gemeente geven we advies over heemkundige en archeologische aspecten van landschap- en cultuurbehoud en verder wedijveren we voor behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de Heemkundekring Schijndel neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website: Klik hier of loop eens binnen op de Heemkamer. Hier zijn om woensdag van 10.00 tot 12.00 en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 mensen aanwezig die uw vraag kunnen beantwoorden of kunnen doorverwijzen naar een vertegenwoordiger van een werkgroep. Ook kunt u contact opnemen met ons secretariaat, Kijk hier voor meer informatie.

Samenstelling van het bestuur:

 

Voorzitter
Aart Voets, tel: 06-57549459, email: voets001@planet.nl

Waarnemend voorzitter
Kees Cornelissen, tel: 073-5430362, email: cornelissencornelis@gmail.com

Secretaris
Jan Aalders, tel: 073-5474566, email: jwaalders@kpnmail.nl

Penningmeester
Adrie van Grinsven, tel: 073-5498815, email: adrievangrinsven1@gmail.com

Bestuurslid
Jan van Weert, tel: 06-12157303, email: jan. van.weert1@gmail.com

Bestuurslid
Gerard van Kaathoven, tel: 073-5477692, email: gerardvankaathoven@hotmail.com

Bestuurslid
Frans van de Veerdonk, tel: 06-13177731, email: f.a.j.m.veerdonk@home.nl

Bestuurslid
Geertje de Kort, tel: 06-20884794,email: g.scheijvens@kpnplanet.nl

Platform Erfgoed Meierijstad

Het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) is een overlegorgaan waar alle heemkundige kringen (4) in Meierijstad en de stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) in vertegenwoordigd zijn.

In dit platform worden binnen het domein van erfgoed van Meierijstad de krachten gebundeld. PEM functioneert als initiatiefnemer en gesprekspartner voor het erfgoedbeleid van onze gemeente.

In PEM-verband is o.m. een bijdrage geleverd aan het te formuleren gemeentelijk erfgoedbeleid en zijn voorstellen gedaan voor het gemeentewapen en de -vlag. Daarnaast is PEM gesprekspartner voor het gemeentebestuur en neemt deel aan werkgroepen die B&W adviseren op het gebied van erfgoed, landschap en omgeving.

Wij ervaren dat PEM een meerwaarde voor onze vereniging/stichting biedt door de krachtenbundeling op gemeentelijk niveau.

Jan Aalders (Schijndel) en Henk Prins ( Sint-Oedenrode) zijn respectievelijk secretaris en voorzitter.