Welkom op de website van de Heemkundekring Schijndel

De Heemkundekring Schijndel verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Schijndel. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden van Schijndel te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van Schijndel.

 

Dit doen we door het vastleggen en openbaar maken, zowel op schrift als digitaal, van foto’s, films, verzamelingen, studies en onderzoeken zodat de kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Ook organiseren we cursussen, lezingen, excursies en tentoonstellingen. Aan de gemeente geven we advies over heemkundige en archeologische aspecten van landschap- en cultuurbehoud en verder wedijveren we voor behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden.

Bekijk ons laatste nieuws

De Historische Werkgroep van de Heemkundekring Schijndel bestaat 25 jaar. Graag delen zij hun kennis met u. Ook de andere werkgroepen geven acte de présence. Zo vertoont de Audiovisuele Werkgroep film en foto’s van oud-Schijndel. Ook een deel van de collectie van de Zusters van......

Laat u inspireren en leer hoe onze voorouders leefden tijdens de Archeologische dagen in Schijndel. Ga op zoek naar verborgen schatten met de metaaldetector of bekijk het uitoefenen van eeuwenoude beroepen. Zo is er een imker en klompenmaker. Er worden manden gevlochten, leer gemaakt en......

  Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacywetgeving.   De laatste tijd is daar veel aandacht aan besteed. Onze heemkundekring valt ook onder de werking van die wettelijke regeling. Het......

Tijdens de bestuursvergadering van 4 april is Aart Voets unaniem tot voorzitter van onze kring benoemd.  Aart heeft op de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. zich al voorgesteld als bestuurslid. Binnenkort komt in de Nieuwsbrief een interview met hem.  Maandag 9 april a.s. tijdens de lezing......

Op maandag 12 maart nam Frans Abrahams na meer dan 17 jaar afscheid als voorzitter van de Heemkundekring Schijndel. Het werd een mooie avond waarin de vele verdiensten van Frans voor de Heemkundekring en het Schijndels erfgoed over het voetlicht werden gebracht.  Het volledige verslag......

De audiovisuele werkgroep heeft veel films over de geschiedenis van Schijndel. Velen zijn gepubliceerd op YouTube.  Hieronder een interessante link.  ‘Stroomopwaarts. Maker Henk van Helsdingen:           ...