Welkom bij Heemkundekring Schijndel

De Heemkundekring Schijndel verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Schijndel. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden van Schijndel te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van Schijndel.

 

Dit doen we door het vastleggen en openbaar maken, zowel op schrift als digitaal, van foto’s, films, verzamelingen, studies en onderzoeken zodat de kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Ook organiseren we cursussen, lezingen, excursies en tentoonstellingen. Aan de gemeente geven we advies over heemkundige en archeologische aspecten van landschap- en cultuurbehoud en verder wedijveren we voor behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden.

Bekijk ons laatste nieuws

Reeds vier weken geleden zijn de parachutisten geland en nog zijn we niet bevrijd. Lichtpuntjes konden we niet ontdekken. Vannacht werden we wakker van enkele harde inslagen. Om 8 uur ‘s morgens bracht pater van Liempd ons de H. Communie, nadat hij ons gisteren biecht......

Na de rumoerige dag van gisteren was de afgelopen nacht weer rustig. Van 8.30 tot 9.30 uur passeerden honderden vliegtuigen onze gemeente; een half uur in oostelijke richting, daarna een half uur naar het westen. Men beweerde, dat in de omgeving van Arnhem 45.000 Duitsers......

Vannacht enkele malen wakker geworden van het schieten. Reeds vroeg was er grote activiteit van het geschut, dat maar bleef aanhouden, ook in de namiddag. In de grote schuilkelders van het klooster en bij Geerkens mag niemand meer op straat komen zonder verlof, daar het......

Om 7 uur stonden we alweer op wacht, om bijtijds te zien of ze ons zouden komen ophalen om te gaan graven. Er waren nog wel enkele Duitsers te zien, zij ‘t ook zeer weinig. Vandaag zijn we met z’n drieën in onze schuren geweest;......

Rustige nacht en voormiddag. Weer vanaf 7 uur om beurten op de uitkijk, doch we brachten het er weer goed af. Het was zelfs zo rustig, dat het zichtbaar drukker was op straat; ook meisjes durfden weer op straat te komen. De voeding was goed,......

Dagelijks besteden we tot 23 oktober aandacht voor het oorlogsdagboek van Willy Doreleijers. Iedere dag publiceren we een beschrijving van die dag 75 jaar geleden. Het complete dagboek gaat nu ook in druk verschijnen, samen met het oorlogsdagboek van de zwager van Willy Doreleijers, Jaap......

Reeds drie weken niet uit de kleren geweest. Rustig geslapen. Niet wakker geworden van het gedreun en de ontploffingen in de verte. Oververmoeidheid kan een rol spelen. Vanaf 7 uur in de ochtend betrokken we om beurten een uur de wacht in de salon van......

In de nacht enkele malen zwaar geschut; om 0.15 uur zeer hevig. ‘s Morgens kwamen er weer jongens door de Hoofdstraat, met de schop op de schouder, die gedwongen werden loopgraven voor de Duitsers te maken. Verschillende van hen werden o.a. door wachtmeester Graat (die......