Welkom op de website van de Heemkundekring Schijndel

De Heemkundekring Schijndel verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Schijndel. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden van Schijndel te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van Schijndel.

 

Dit doen we door het vastleggen en openbaar maken, zowel op schrift als digitaal, van foto’s, films, verzamelingen, studies en onderzoeken zodat de kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Ook organiseren we cursussen, lezingen, excursies en tentoonstellingen. Aan de gemeente geven we advies over heemkundige en archeologische aspecten van landschap- en cultuurbehoud en verder wedijveren we voor behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden.

Bekijk ons laatste nieuws

Tijdens de Heemmanifestatie werd de Canon van Meierijstad gepresenteerd. Op panelen werden 55 kenmerkende momenten uit de geschiedenis van Meierijstad afgebeeld. Op de website van de Canon zijn bij deze 55 ‘hoofdvensters’, zijvensters geplaatst waar nog veel informatie verschijnt. De complete Canon van Meierijstad is......

Henk Beijers gefeliciteerd!. Bij de opening van de Heemmanifestatie in ’t Spectrum kreeg Henk Beijers, al 25 jaar coördinator van de Historische Werkgroep, de Brabant Heem Medaille uit handen van voorzitter Henk Hellegers van Brabants Heem. Fijn dat zijn geweldige inzet over zo’n lange tijd......

Op de Heemmanifestatie in ’t Spectrum speciale aandacht voor het 25-jarig bestaan van de Historische Werkgroep van Heemkundekring Schijndel. De activiteiten van de 25 jaar oude Historische Werkgroep hebben veel sporen in Schijndel nagelaten. Naast vele boeken en artikelen over de vondsten die de leden in......

De Historische Werkgroep van de Heemkundekring Schijndel bestaat 25 jaar. Graag delen zij hun kennis met u. Ook de andere werkgroepen geven acte de présence. Zo vertoont de Audiovisuele Werkgroep film en foto’s van oud-Schijndel. Ook een deel van de collectie van de Zusters van......

Laat u inspireren en leer hoe onze voorouders leefden tijdens de Archeologische dagen in Schijndel. Ga op zoek naar verborgen schatten met de metaaldetector of bekijk het uitoefenen van eeuwenoude beroepen. Zo is er een imker en klompenmaker. Er worden manden gevlochten, leer gemaakt en......

  Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacywetgeving.   De laatste tijd is daar veel aandacht aan besteed. Onze heemkundekring valt ook onder de werking van die wettelijke regeling. Het......

Tijdens de bestuursvergadering van 4 april is Aart Voets unaniem tot voorzitter van onze kring benoemd.  Aart heeft op de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. zich al voorgesteld als bestuurslid. Binnenkort komt in de Nieuwsbrief een interview met hem.  Maandag 9 april a.s. tijdens de lezing......