Historische werkgroep

Zicht op Wijbosch

De Historische werkgroep

 

Het doel van de historische werkgroep:  het boven tafel krijgen van de historie van Schijndel en deze onderzoeksresultaten publiceren voor geïnteresseerden.

 

Veel van de Schijndelse historie is inmiddels gedigitaliseerd en thuis via de website van het BHIC te raadplegen. Onderwerpen waar aan gewerkt wordt zijn: de schepenarchieven van Schijndel vanaf 1530, het inventariseren van de historie van het Veghelse kantongerecht en de veroordelingen van Schijndelaren aldaar. Een publicatie over doctoren en chirurgijns vanaf de 16e eeuw tot heden staat op de rol terwijl ook vragen over de historie van Schijndel, van buitenaf gesteld, worden beantwoord. Het archief “Algemene Documentatie van Schijndel” wordt beschreven evenals het Provinciaal archief op informatie van Schijndel. Alle gevonden en gedigitaliseerde informatie is terug te vinden op de website van Henk Beijers.

 

Contactpersoon

Henk Beijers
Tel: 073-6579915
E-mail: archiefcollectie@home.nl

Voor een meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en doelstellingen van de werkgroep kunt u ‘doorlinken’ naar de website van Henk Beijers. Hier is alle informatie gepubliceerd.