Disclaimer

Onze kleine lettertjes

 

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heemkundekring Schijndel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

 

De Heemkundekring Schijndel heeft al het mogelijke gedaan de portretrechten van derden te respecteren. Mocht u desondanks van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kunt u via het contactformulier op de site uw opmerkingen hierover plaatsen.
De Heemkundekring Schijndel heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft Heemkundekring Schijndel er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, of dat u de rechthebbende kent, dan verzoeken wij u contact op te nemen via het e-mailadres jwaalders@kpnmail.nl of het contactformulier hieronder, zodat het verder gebruik van deze werken kan worden stopgezet, tot toestemming is verkregen.

 

Deze website bevat links naar websites van derden en Heemkundekring Schijndel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Evenmin is de Heemkundekring Schijndel verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waarnaar wordt verwezen of waartoe (via link) toegang wordt geboden.

 

Mocht u informatie tegenkomen die volgens u niet correct is of als u suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt u dit laten weten via het contactformulier.