Activiteiten

Onze activiteitenkalender

Jaarlijks wordt een activiteitenkalender samengesteld.
De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit lezingen en excursies.

 

 Activiteitenkalender 2022

  • 25 april; Hanneke Coolen-Colsters: JAVA 1948.
  • 9 mei; Sophie Elpers: Wederopbouwboerderijen.
  • 26 augustus; excursie.
  • 12 september; prof. Arnoud Jan Bijsterveld: Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten.
  • 15 september: bezoek HKK Wojstap Heeswijk – Dinther aan HKK Schijndel om 14.00 uur.
  • 8 en 9 oktober: heemmanifestatie het Boerenleven in ’t Spectrum.
  • 10 oktober; Erik van Meersbergen: De tropenjaren van mijn vader; dienstplichtig soldaat van Meersbergen
  • 14 november; Lei Lennaerts: Fingit Premendo, het ambacht van een stempelsnijder.
  • 12 december; Anneke en Cees Prinsen-Van Doorn: Kunst of Kliko.
  • Paul Spapens over ‘Smokkelen in Brabant’. In ‘t Spectrum

 

Bij lezingen wordt aan niet-leden een bijdrage gevraagd van € 2,00 maar we hopen natuurlijk dat zij lid worden. Lezingen worden gehouden in Cultureel Centrum ‘ t Spectrum, Steeg 9 Schijndel. Een week voor de betreffende lezing wordt dat bekend gemaakt in de plaatselijke media. De Heemkundekring is ook elk jaar te vinden op de Hartemert.