Schijndel Wiki geopend

Bij de lancering van de nieuwe website www.schijndelwiki.nl was een officiële opening gepland. Deze kan door de Corona-crisis natuurlijk niet doorgaan. Daarom is besloten de website www.schijndelwiki.nl direct voor eenieder toegankelijk te maken.

Schijndelwiki  is een digitale encyclopedie waarin de geschiedenis van het dorp Schijndel en zijn inwoners wordt beschreven en geeft iedereen de mogelijkheid zijn of haar  kennis over Schijndel te delen met iedereen. Het is eenvoudig om zelf iets toe te voegen door een nieuwe pagina te maken of een bestaande pagina aan te vullen.

Als u informatie wilt toevoegen, zoek dan eerst in de Schijndelwiki of er al iets in staat over het onderwerp dat u wilt behandelen. Dat kan door één of meerdere woorden in te voeren in het zoekschermpje rechts bovenin (Doorzoek Schijndelwiki).

Eronder verschijnt dan al een aantal mogelijkheden waaruit eventueel al gekozen kan worden. Ook kunt u gewoon op enter drukken, waarna een compleet overzicht met uw zoekwoorden verschijnt.

Als er niets tussen zit wat uw belangstelling heeft kunt u een nieuwe pagina beginnen met behulp van het stappenplan dat in de folder staat beschreven. Dit is de link voor de folder met uitleg

De Schijndelwiki is bedoeld als een verzameling feiten, dus geen meningen. Iedereen kan meedoen, waar ter wereld men zich ook bevindt. Dus familie die in bijvoorbeeld Canada, Nieuw-Zeeland of Australië woont kan meekijken of zelf informatie toevoegen.

Wanneer het openbare leven weer op gang gekomen is na de Coronacrisis dan zal iedere dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur een groepje leden van de heemkundekring in de heemkamer in ‘t Spectrum, Steeg 9 aanwezig zijn. Zij kunnen u helpen iets toe te voegen. Ook kunt u ze vertellen wat u wilt toevoegen aan de Schijndelwiki zodat zij het erin kunnen zetten.