Samen met stichting de Brabantse Boerderij is Heemkundekring Schijndel bezig met een cultuurhistorisch – en genealogisch onderzoek van boerderijen in Schijndel met als uiteindelijk doel om hiervan een geïllustreerd boek te maken waarin de geschiedenis van de boerderijen en hun bewoners wordt vastgelegd. Om een dergelijk...

Na jarenlang intensief archiefonderzoek in zeer gevarieerd bronnenmateriaal hebben Henk Beijers en Henk van den Brand, leden van de historische werkgroep van de Heemkundekring Schijndel, de laatste hand gelegd aan een bijzonder naslagwerk over alle pastoors die Schijndel heeft gekend vanaf 1304. Zo’n 60 pastoors zijn...

DAG DER BEVRIJDING VAN SCHIJNDEL Tegen elven zal ik gisteravond in slaap gevallen zijn. Ik wist althans niet meer dat het licht is uitgegaan, wat steeds prompt om 11 uur geschiedde, terwijl ik vóór 11 uur het kaarsje nog aangemaakt heb. Plots waren allen wakker. Een hevig...

De maanden september en oktober 1944 waren roemruchte en heftige maanden voor Schijndel. Op zondag 17 september 1944 werd Schijndel bij het oorlogsgeweld betrokken tijdens Operation Market Garden. Het dorp werd een frontstad doordat de Duitsers Schijndel gebruikten als uitvalbasis om Veghel, Sint-Oedenrode en de...

Zeer onrustige nacht. Om kwart voor drie werd er reeds geschoten, zowel van, als naar hier. Het ging zelfs zo hard, dat we op een gegeven ogenblik allen samenschoolden boven op onze bedden in de kelder. We meenden regelmatig ook tankgeschut te horen en mitrailleurs,...