Heemmanifestatie Boerenleven Schijndel in ‘t Spectrum.

Op 8 en 9 oktober 2022 organiseert de Heemkundekring Schijndel in ’t Spectrum, Steeg 9 Schijndel de heemmanifestatie “Het Boerenleven in Schijndel”. Wij willen iedereen van harte uitnodigen om de heemmanifestatie te komen bezoeken. De openingstijden zijn op zaterdag 8 oktober 2022 van 10.45-16.30 uur en op zondag 9 oktober 2022 van 10.00- 16.30 uur. De toegang is gratis.

 

We blikken dan terug in de tijd van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) die op 17 augustus 1896 werd opgericht als een organisatie die de belangen van de boerenstand behartigde. In de daarop volgende eeuw heeft deze vereniging haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Bekend is de boerenapostel Gerlachus van den Elsen die zich het lot aantrok van de arme boerenbevolking in die tijd en die ijverde voor het oprichten van coöperaties. Schijndel was een van de eerste boerenbonden van de NCB die werd opgericht en Sint Isidorus werd hun patroonheilige. Antoon Bolsius was een van de oprichters van de R.K. Boerenbond. In Schijndel kennen we de Pater van den Elsenstraat en de Toon Bolsiusstraat, een hommage aan deze voorvechters voor een beter leven van de Schijndelse boeren. We willen laten zien wat er in het verleden tot stand is gebracht door de Schijndelse Boerenbond.

Hierbij denken we aan het landbouwonderwijs, het oprichten van de “Fok- en Controlevereniging, de Varkensfokvereniging, het Boerenbondsgebouw in de Toon Bolsiusstraat, het Musschengilde, de Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius, de Boerenleenbank, de Melkfabriek in de Toon Bolsiusstraat met daarachter het Pakhuis van de Coöperatieve Aan – en Verkoopvereniging, de Rijvereniging ’t Ros Beyaart en overige instellingen.

Maar ook de Boerinnenbond (later KVO), de sportafdelingen voor de jonge boeren en boerinnen die jaarlijks hun sportdagen hielden waren van groot belang voor de boerenstand.

Uit de NCB zijn ook voortgekomen de CHV in Veghel, Campina Melkunie, NCB Vee- en vleescentrale (nu: VION).

Het openingsprogramma heemmanifestatie op 8 oktober 2022

9:30 uur: Ontvangst genodigden.

10:00 uur: Opening door dagvoorzitter Henk Beijers.

10:10 uur: Toespraak door Aart Voets, voorzitter van de Heemkundekring Schijndel.

10:20 uur: Toespraak door de heer Johan van Gerwen, wethouder van de gemeente Meierijstad.

10:30 uur: Officiële opening door Johan van Gerwen, wethouder van de gemeente Meierijstad.

10: 40 uur: Sluiting door de dagvoorzitter.

 

Het bestuur.