Heemmanifestatie Boerenleven Schijndel in ‘t Spectrum.

Op 8 en 9 oktober 2022 organiseert de Heemkundekring Schijndel een heemmanifestatie in ’t Spectrum, Steeg 9 Schijndel met als thema: het Boerenleven in Schijndel.

We blikken dan terug in de tijd van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) die op 17 augustus 1896 werd opgericht als een organisatie die de belangen van de boerenstand behartigde. In de daarop volgende eeuw heeft deze vereniging haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Bekend is de boerenapostel Gerlachus van den Elsen die zich het lot aantrok van de arme boerenbevolking in die tijd en die ijverde voor het oprichten van coöperaties. Schijndel was een van de eerste boerenbonden van de NCB die werd opgericht en Sint Isidorus werd hun patroonheilige. Antoon Bolsius was een van de oprichters van de R.K. Boerenbond. In Schijndel kennen we de Pater van den Elsenstraat en de Toon Bolsiusstraat, een hommage aan deze voorvechters voor een beter leven van de Schijndelse boeren. Inmiddels is de naam NCB vervangen door ZLTO (Zuidelijke Land -en Tuinbouw Organisatie) en zijn door de samenvoeging van Schijndel, Sint – Oedenrode en Veghel tot Meierijstad ook de 3 bonden samengegaan in ZLTO Meierijstad.

Met deze heemmanifestatie willen we terugkijken en onder andere laten zien wat er in het verleden tot stand is gebracht door de Schijndelse Boerenbond. Hierbij denken we aan het landbouwonderwijs, het oprichten van de “Fok- en Controlevereniging, de Varkensfokvereniging, het Boerenbondsgebouw in de Toon Bolsiusstraat, het Musschengilde, de Bijenhouders vereniging Sint Ambrosius, de Boerenleenbank, de Melkfabriek in de Toon Bolsiusstraat met daarachter het Pakhuis van de Coöperatieve Aan – en Verkoopvereniging, de Rijvereniging ’t Ros Beyaart en overige instellingen. Maar ook de Boerinnenbond (later KVO), de sportafdelingen voor de jonge boeren en boerinnen die jaarlijks hun sportdagen hielden waren van groot belang voor de boerenstand. Uit de NCB zijn ook voortgekomen de CHV in Veghel, Campina Melkunie, NCB Vee- en vleescentrale (nu: VION) ABAB accountants. Een bekend boekje dat we laten zien is: Boerenwijsheid met treffende spreuken zoals onder andere: “Hij staat op zijn woord als een boer op zijn klompen” of: “houden de bomen hun bladeren lang, wees voor een lange winter bang”.

Op de heemmanifestatie laten we een selectie zien van het boerenleven.

Op het Jet Geerkensplein voor ’t Spectrum komen oude- en nieuwe landbouwwerktuigen te staan van Hans Roelofs en Jan van Lieverloo en Loonwerker Van Berkel komt met een met GPS uitgeruste moderne trekker. Martien van Aarle komt met zijn Zeeuws trekpaard voor de huifkar en wie dat wil kan dan gratis een ritje maken.

In de rode – en witte zaal in ’t Spectrum zal Theo Danen, voorzitter van de heemkundekring De Plaets in Berlicum, een selectie laten zien van wat hij in zijn agrarisch museum allemaal heeft. Wim van Uden is de schrijver van het boek “Op klompen naar school”. Hij brengt ook klompenmaker Carel Jeuken mee die het klompen maken op de oude manier zal laten zien. Wim van Lankveld is er ook en hij is bekend van zijn voorliefde voor de Zeeuwse – en Belgische trekpaarden waarmee vroeger op het land werd gewerkt.

Imker Frans Bolwerk staat met een stand in een van de zalen. In de blauwe zaal laten we doorlopend een compilatie van films zien afkomstig van de ZLTO Schijndel. Op de verdieping kan men foto’s en documentatie bekijken. In de Heemkamer liggen boeken, Tiendkaarten en is kleding te zien die vroeger werd gedragen en laten leden van de audiovisuele werkgroep zien hoe op onze website foto’s van boerderijen en andere gebouwen opgezocht kunnen worden. Kortom, er is veel te zien en tijd om herinneringen op te halen.

Ook staat er een stand waar men het boek cultuurhistorische boerderijen in Schijndel kan kopen.

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen voor de officiële opening op zaterdag 8 oktober 2022 om 10.00 uur (inloop om 09.30 uur) en de heemmanifestatie te komen bezoeken. De openingstijden zijn op zaterdag 8 oktober 2022 van 10.45-16.30 uur en op zondag 9 oktober 2022 van 10.00- 16.30 uur. De toegang is gratis.

 

Het openingsprogramma heemmanifestatie op 8 oktober 2022

 

9:30 uur: ontvangst van de genodigden met koffie/thee en iets lekkers.

09:55 uur: plaatsnemen in de Blauwe zaal.

10:00 uur: opening door dagvoorzitter Henk Beijers.

10:10 uur: toespraak door Aart Voets, voorzitter van de Heemkundekring Schijndel.

10:20 uur: toespraak door de heer Johan van Gerwen, wethouder van de gemeente Meierijstad.

10:30 uur: officiële opening door Johan van Gerwen, wethouder van de gemeente Meierijstad.

10:40 uur: de dagvoorzitter zal met betrekking tot de expositie een aantal huishoudelijke mededelingen doen.

 

We hopen u te mogen begroeten om samen met ons de heemmanifestatie officieel te openen. Als u verhinderd mocht zijn, vernemen we dat gaarne.

Met vriendelijke groeten,