Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacywetgeving.   De laatste tijd is daar veel aandacht aan besteed. Onze heemkundekring valt ook onder de werking van die wettelijke regeling. Het doel van de...

Tijdens de bestuursvergadering van 4 april is Aart Voets unaniem tot voorzitter van onze kring benoemd.  Aart heeft op de algemene ledenvergadering van 12 maart jl. zich al voorgesteld als bestuurslid. Binnenkort komt in de Nieuwsbrief een interview met hem.  Maandag 9 april a.s. tijdens de lezing van Ineke...

Het promotiebudget Meierijstad is verdeeld onder de winnende initiatieven. Een van de winnaars is het Platform heemkundekringen/Roois Cultureel Erfgoed Meierijstad. [caption id="attachment_37" align="alignnone" width="302"] Promotiebudget Meierijstad[/caption]...