NIEUWE DATUM: Wederopbouwboerderijen (Sophie Elpers)

Wij nodigen wij u van harte uit voor een zeer interessante- en boeiende voorstelling met beeldmateriaal van Sophie Elpers met als thema: “Wederopbouwboerderijen

 

Deze voorstelling zal worden gegeven:

  • Op maandag 19 juni 2023
  • In het sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum”, Steeg 9 Schijndel;
  • Om 20.00 uur;
  • De podiumzaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Toelichting.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9000 boerderijen verwoest. De wederopbouw ervan was bepaald door een spanningsveld tussen behoud en innovatie. Hieraan ten grondslag lag de gedachte dat boerderijen twee functies hadden te vervullen. Ze symboliseerden bepaalde traditionele waarden en moesten bijdragen aan de versterking en de vorming van een nationale identiteit. Anderzijds bleven het agrarische gebruiksobjecten die van centraal belang waren
voor de modernisering van de Nederlandse landbouw.
Veel plattelandsgebieden worden nog steeds bepaald door wederopbouwboerderijen uit de jaren
1940–1955. De lezing gaat in op het verhaal achter de wederopbouwboerderijen. Ook een aantal van
de Schijndelse wederopbouwboerderijen zullen aan bod komen. Er staan er in Schijndel in totaal 51 wederopbouwboerderijen.
Dr. Sophie Elpers werkt als etnoloog bij het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. Zij is bovendien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bij het Nederlands Openluchtmuseum. Elpers is gespecialiseerd in alledaagse
materiële cultuur, in musea en in immaterieel erfgoed. Eind 2018 bracht zij een boek uit over Wederopbouwboerderijen.
De lezing is gratis voor leden van de Heemkundekring Schijndel. Niet-leden zijn van harte welkom. Aan hen vragen we € 2,00.

 

Tijdens de lezing zullen 5 exemplaren van haar boek met als titel:

Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940-1955.

Worden verloot onder de bezoekers.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.