Om de kennis van de geschiedenis van Schijndel levend te houden organiseert de Heemkundekring Schijndel op 5 dinsdagavonden in februari en maart de cursus Skinlelogie. Deze cursus zal worden gegeven: op 12 februari, 19 februari, 26 februari, 12 maart en 19 maart in  de Heemkamer in het sociaal cultureel centrum...

Blij zijn we met de bijdrage van de Rabobank Clubkas Actie. We hebben een bedrag van € 853,30 toegezegd gekregen. Een heel mooi bedrag dat we gaan besteden aan activiteiten rondom 75 jaar bevrijding van Schijndel. Die staan voor volgend jaar oktober op de planning. Rabobank...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november hebben de leden van de Heemkundekring Schijndel met algemene stemmen drie ereleden benoemd. Het zijn Pauline Heessels-van Maaren, Henk Beijers en oud-voorzitter Frans Abrahams. Sinds midden 2017 kent de Heemkundekring statutair de mogelijkheid ereleden te benoemen. Het bestuur en...

Tijdens de Heemmanifestatie werd de Canon van Meierijstad gepresenteerd. Op panelen werden 55 kenmerkende momenten uit de geschiedenis van Meierijstad afgebeeld. Op de website van de Canon zijn bij deze 55 'hoofdvensters', zijvensters geplaatst waar nog veel informatie verschijnt. De complete Canon van Meierijstad is hier...

Op de Heemmanifestatie in 't Spectrum speciale aandacht voor het 25-jarig bestaan van de Historische Werkgroep van Heemkundekring Schijndel. De activiteiten van de 25 jaar oude Historische Werkgroep hebben veel sporen in Schijndel nagelaten. Naast vele boeken en artikelen over de vondsten die de leden in...

De Historische Werkgroep van de Heemkundekring Schijndel bestaat 25 jaar. Graag delen zij hun kennis met u. Ook de andere werkgroepen geven acte de présence. Zo vertoont de Audiovisuele Werkgroep film en foto's van oud-Schijndel. Ook een deel van de collectie van de Zusters van...