[uitverkocht] Schijndelse pastoors in historisch perspectief

Na jarenlang intensief archiefonderzoek in zeer gevarieerd bronnenmateriaal hebben Henk Beijers en Henk van den Brand, leden van de historische werkgroep van de Heemkundekring Schijndel, de laatste hand gelegd aan een bijzonder naslagwerk over alle pastoors die Schijndel heeft gekend vanaf 1304.

Zo’n 60 pastoors zijn in het verre en recente verleden actief geweest binnen de Servatiuskerk in het centrum, die van Wijbosch, de Boschwegse parochie en die van de Hoevenbraak. Uit de grote verscheidenheid en overvloed aan archiefstukken hebben de auteurs een bewuste keuze moeten maken om uiteindelijk een boekwerk te realiseren van 175 pagina’s, voorzien van de nodige illustraties. Uiteraard is de bruikbare informatie uit de middeleeuwse periode redelijk summier en naarmate we de 17e-20e eeuw naderden werd die zo overvloedig dat ze gedwongen werden een zinvolle selectie te maken. Ze zijn er hopelijk toch in geslaagd om met deze uitgave een betrouwbaar evenwichtig en tevens globaal tijdsbeeld te schetsen van de ontwikkelingen op kerkelijk gebied. Beijers en van den Brand hebben zich bewust beperkt en geprobeerd de geïnteresseerde lezer mee te nemen in een stuk boeiende historie van Schijndel waaraan tot op heden weinig aandacht is besteed. Onze kerkelijke leiders hebben immers van alles meegemaakt zoals diverse oorlogen, natuurrampen, plunderingen door krijgsvolk, sluiting van de schuur- of schuilkerk tijdens de reformatieperiode na 1648, het afstaan van hun dierbare Servatiuskerk aan de gereformeerden. Sommigen hebben enige tijd moeten doorbrengen in gevangenschap, besmettelijke ziekten als de pest ook wel genoemd de ‘haastige ziekte’ omdat men er snel aan stierf, reparatiewerkzaamheden aan de kerkgebouwen om enkele aspecten te noemen.

Het boek kost 17,50 euro per stuk. Mocht u dit boek willen hebben dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat van de heemkundekring Schijndel: jwaalders@ kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. In verband met het drukken van het boek, sluit de inschrijvingstermijn op 1 december 2019. Na 1 december 2019 krijgt u bericht over de betaling en na ontvangst van wat u dient te betalen is uw reservering definitief. Als alle boeken die besteld zijn, gedrukt zijn, krijgt u bericht over het ophalen van uw bestelling. Als u liever telefonisch een bestelling wilt doen, dan kunt u bellen met Jan Aalders op het telefoonnummer 073-5474566 of 0623103883. [UITVERKOCHT]