Cursus Skinlelogie Heemkundekring Schijndel

Datum: 22 september 2022
Onderwerp: Cursus Skinlelogie

Om de kennis van de geschiedenis van Schijndel levend te houden organiseert Heemkundekring Schijndel op 6 avonden in november en december 2022 de cursus Skinlelogie.

Deze cursus zal worden gegeven in de Rode Zaal van sociaal cultureel centrum “t Spectrum” (Steeg 9 Schijndel) van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusdata:

  • Dinsdag 01 november 2022: Geologie, ontstaan landschap en landbouw door Sjors van de Greef.
  • Dinsdag 08 november 2022: Van stenen werktuigen tot musket door Gerard van Kaathoven en Ruud Hemelaar.
  • Dinsdag 15 november 2022: Schijndel door de eeuwen heen door Dirk Paagman.
  • Dinsdag 22 november 2022: WO 2 en de Granaatweken door Dirk Paagman.
  • Dinsdag 29 november 2022: Van ambacht tot industrie door Johan van Geffen.
  • Dinsdag 13 december 2022: SchijndelWiki .nl door Jo van der Aa, bezoek Heemkamer en diploma-uitreiking.

 

Toelichting.

Heemkundekring Schijndel verzorgt ook dit jaar weer een cursus over de geschiedenis van Schijndel. Het motto van Heemkundekring Schijndel is: “Wie het verleden niet kent, weet niet waarom het heden er zo uitziet”. Er is al een aantal keren met veel succes een cursus Skinlelogie gegeven om belangstellenden te vertellen over de geschiedenis van Schijndel. Steeds was de belangstelling groot.

Dit jaar wordt de cursus Skinlelogie gegeven op 6 dinsdagen in de Rode Zaal van “t Spectrum” met een afsluiting in de Heemkamer in ”t Spectrum”.

Eerst wordt door Sjors van de Greef ingegaan op het unieke van Schijndel binnen de eigen en andere regio’s. De ontstaansgeschiedenis van ons landschap wordt behandeld, evenals de wijze waarop onze voorouders dit gebied hebben ingericht.

Dirk Paagman vertelt over de geschiedenis van Schijndel door de eeuwen heen. Maar ook over de Granaatweken, die tijdens WOII met name het centrum van Schijndel zo hebben verwoest.

Bij Johan van Geffen staan de ambachten en de industrialisatie van Schijndel centraal.

Ruud Hemelaar en Gerard van Kaathoven zullen ingaan op het thema archeologie in Schijndel.  De cursisten worden door de tijd gevoerd om duidelijk te maken wat er op het grondgebied van het huidige Schijndel gebeurde vanaf de steentijd tot de moderne tijd. Daarbij komt het landschap ter sprake, hoe er gebruik van werd gemaakt, hoe de eerste vestigingen er uit zagen, wat er aan vondsten zijn uit de verschillende periodes en wat die vertellen over de tijd en de mensen. We reizen dus vanuit de steentijd (ca. 150.000 jaar geleden), via de brons- en ijzertijd, de middeleeuwen en de moderne tijd door de ontstaansgeschiedenis van Schijndel. Anders gezegd, van de Neanderthaler-vondsten uit het kanaal en de fietstunnel bij Wijbosch, via de eerste bewijzen van bewoning uit de Karolingische tijd in de dr. Ariënsstraat naar de 14e-eeuwse veldbrand ovens op het Paaspopterrein.

Iedere cursist ontvangt na afloop een getuigschrift.

Op de laatste avond vertelt Jo van de Aa vertelt u alles over SchijndelWiki.nl, de plaats waar u alles over de geschiedenis van Schijndel zelf gemakkelijk kunt vinden, maar ook zelf dingen kunt plaatsen.

 

De start van de cursus is gepland op dinsdag 1 november 2022.

De kosten bedragen € 42,50 voor 6 cursusavonden inclusief een reader en koffie/thee.

Voor deelname zoals hiervoor beschreven maar inclusief een jaar lidmaatschap van de Heemkundekring Schijndel, ingaande 2022, zijn de kosten € 57,50.

De kosten dienen voor aanvang van de cursus te worden betaald door het van toepassing zijnde bedrag over te maken op Rabobanknummer: NL75RABO 01671 80630 van de heemkundekring Schijndel o.v.v. cursus Skinlelogie/lidmaatschap = (alleen vermelden als dat van toepassing is)

Belangstellenden kunnen zich tot 20 oktober 2022 bij voorkeur per mail aanmelden bij Jan Aalders, secretaris van de Heemkundekring, Kortenaerstraat 60, Schijndel, tel. 073-5474566/06-23103883, email: secretariaat@heemkundekringschijndel.nl. Hij kan eventuele vragen ook beantwoorden.

 

We hopen u te mogen begroeten.

Het bestuur.