Caredagen (2 & 3 april 2022)

De start is op:

  • Op zaterdag 2 april 2022
  • Om 09.00 uur
  • Ontvangst met koffie/thee
  • In het Gasthuis, Lidwinahof 70 Schijndel;

 

Toelichting

Een ontdekkingsreis in het eigen dorp

Op 2 en 3 april 2022 gaan we als Heemkundekring Schijndel proberen om een beeld te krijgen wanneer en hoe Schijndel is ontstaan. We doen dit samen met enkele universiteiten die in verschillende dorpen in het Groene Woud hiernaar onderzoek doen.

Hiervoor worden op een aantal plekken in ons dorp kleine putjes (1×1 m) gegraven tot op de onverstoorde laag. Aan de hand van het vondstmateriaal dat uit die putjes komt en de onderlinge samenhang van de verspreid liggende putjes kan een beeld worden gevormd over de ontstaansgeschiedenis van Schijndel.

Iedereen kan hieraan meedoen, aangezien het project wordt uitgevoerd onder de noemer Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud. Serieus wetenschappelijk onderzoek wordt hierbij uitgevoerd samen met de inwoners van Schijndel.

Dus als je hieraan wilt meedoen, samen met de kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en kennissen, kun je je opgeven bij het secretariaat van de Heemkundekring Schijndel. Je kunt meedoen door zelf zo’n putje in de eigen achtertuin te graven of mee te helpen met het graven van een putje in een plantsoen. Het wordt begeleid door aan aantal archeologen, die advies geven bij het graven en de vondsten zo mogelijk dateren.

De start is op zaterdag 2 april in het Gasthuis, Lidwinahof 70 Schijndel (telefoon: 073-5495051), waar onder het genot van een kopje koffie uitleg wordt gegeven over de bedoeling van de activiteiten op beide dagen. Ook worden dan de gereedschappen die nodig zijn uitgedeeld. Op zondag starten we ook weer in het Gasthuis en we besluiten op zondag om 16.00 uur de dag met de uitleg over wat er zoal gevonden is. Ook worden dan de eerste inzichten gedeeld over de wijze waarop Schijndel zich in de loop der eeuwen gevormd heeft.

Als je dus wilt meedoen aan deze activiteit, die naast kennis ook meewerkt aan het dorpsgevoel van Schijndel, kunt je je aanmelden bij:

Jan Aalders, secretaris van de Heemkundekring Schijndel, bij voorkeur per email.

Het emailadres is:  secretariaat@heemkundekringschijndel.nl. Telefonisch aanmelden via 06-23103883.

Wilt u daarbij opgeven: uw telefoonnummer, adres, het aantal personen en op welke dag(en) u wilt deelnemen.

Het bestuur.