Boek Medische zorg in Schijndel door de eeuwen heen.

Graag willen wij u attenderen op het verschijnen van de historische publicatie met als titel ‘De medische zorg in Schijndel door de eeuwen heen’.

Het boek [285 pag.] bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de schijnwerper op een zeer globaal beeld van de ontwikkeling der geneeskunde vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog en in het tweede deel gaan de auteurs in op de resultaten van een diepgaand historisch onderzoek in de Schijndelse archieven.

Dat  boek kost € 19,95 per stuk. Als u dat prachtige boek wilt kopen dan kunt u het bestellen door  een mailtje te sturen naar het secretariaat van de heemkundekring Schijndel: jwaalders@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Als u dat liever telefonisch wilt doen, dan kunt u bellen met Jan Aalders, secretaris, op het telefoonnummer 073-5474566 of 06-23103883.

Tegelijkertijd  dient u het verschuldigde bedrag over te maken op naam van de Heemkundekring Schijndel,  Rabobanknummer: NL75RABO 01671 80630 o.v.v. boek medische zorg Schijndel.