Boek: Huijs, esthuis, hof ende aengelegen landerijen

Dit boek is een publicatie van Stichting De Brabantse Boerderij in samenwerking met Heemkundekring Schijndel en gaat over het historisch onderzoek van cultuurhistorische boerderijen in Schijndel. Het is een prachtig geïllustreerd boek over verschillende typen boerderijen, leengoederen, hopesten, tiendkaarten, genealogie van eigenaren en bewoners. (Families)

Het boek laat zien hoe boerderijen een nieuwe functie kunnen krijgen met behoud van het oorspronkelijk karakter en met een goede restauratie voor lange tijd onderdeel kunnen uitmaken van het landschap en een stimulans kunnen vormen voor toekomstige verbouwplannen.

Het boek is te koop bij de uitgever Picture Publishers. Het kost € 34,95 per stuk. Daarvoor wordt verwezen naar de website van de uitgever: https://www.picturespublishers.nl

Het boek is te vinden onder “streekboeken”. De uitgever heeft aangegeven dat na bestelling het boek zal worden toegezonden. Er zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.