Cursus Skinlelogie Heemkundekring Schijndel

Datum: 1 oktober 2021
Onderwerp: Cursus Skinlelogie

—————————

Om de kennis van de geschiedenis van Schijndel levend te houden organiseert de Heemkundekring Schijndel op 6 avonden in november en december 2021 de cursus Skinlelogie.

 

Deze cursus zal worden gegeven:

  • Dinsdag 09 november ‘21 : Geologie, ontstaan van ons landschap door Sjors van de Greef.
  • Dinsdag 16 november ’21  : Archeologie, van stenen werktuigen tot musket door Gerard van Kaathoven en Ruud Hemelaar.
  • Dinsdag 23 november ’21  : Schijndel door de eeuwen heen door Dirk Paagman.
  • Dinsdag 30 november ’21  : WO II  door Dirk Paagman.
  • Dinsdag 07 december ’21  : Van ambacht tot industrie door Johan van Geffen
  • Dinsdag 14 december ’21  : Eigen verhalen vanuit de deelnemers / SchijndelWiki .nl  door Jo van der Aa /reader en diploma-uitreiking

 

Toelichting.

De Heemkundekring Schijndel verzorgt dit jaar weer een cursus over de geschiedenis van Schijndel. Het motto van de Heemkundekring Schijndel is: “Wie het verleden niet kent, weet niet waarom het heden er zo uitziet”.

We hebben al een aantal keren met veel succes een cursus Skinlelogie gegeven om belangstellenden te vertellen over de geschiedenis van Schijndel.

Dit jaar willen we weer een cursus Skinlelogie houden in onze heemkamer. De cursus omvat 6 dinsdagavonden in november en december.

Eerst wordt ingegaan op het unieke van Schijndel binnen de eigen en andere regio’s. De ontstaansgeschiedenis van ons landschap wordt behandeld, evenals de wijze waarop onze voorouders dit gebied hebben ingericht.

Natuurlijk komen de Granaatweken die tijdens WO II, met name het centrum van Schijndel zo hebben verwoest, aan bod, zeker nu we twee jaar geleden 75 jaar Bevrijding hebben herdacht, maar ook andere aspecten van de geschiedenis van Schijndel worden behandeld zoals: het boerenleven, het Rijke Roomse Leven en de industrialisatie van Schijndel. (Jansen de Wit, Bolsius)

Ruud Hemelaar en Gerard van Kaathoven zullen ingaan op het thema archeologie in Schijndel.  De cursisten worden door de tijd gevoerd om duidelijk te maken wat er op het grondgebied van het huidige Schijndel gebeurde vanaf de steentijd tot de moderne tijd. Daarbij komt het landschap ter sprake, hoe er gebruik van werd gemaakt, hoe de eerste vestigingen er uit zagen, wat er aan vondsten zijn uit de verschillende periodes en wat die vertellen over de tijd en de mensen. We reizen dus vanuit de steentijd (ca. 150.000 jaar geleden), via de brons- en ijzertijd, de middeleeuwen en de moderne tijd door de ontstaansgeschiedenis van Schijndel. Anders gezegd, van de Neanderthaler-vondsten uit het kanaal en de fietstunnel bij Wijbosch, via de eerste bewijzen van bewoning uit de Karolingische tijd in de dr. Ariënsstraat naar de 14e-eeuwse veldbrand ovens op het Paaspopterrein.

Iedere cursist ontvangt na afloop een getuigschrift.

 

De start van de cursus is gepland op dinsdag 9 november 2021

De kosten bedragen € 42,50 voor 6 cursusavonden inclusief een reader en koffie/thee.

Voor deelname zoals hiervoor beschreven maar inclusief één jaar lidmaatschap van de Heemkundekring Schijndel, ingaande 2022, zijn de kosten € 57,50.

De kosten dienen voor aanvang van de cursus te worden betaald door het van toepassing zijnde bedrag over te maken op Rabobanknummer: NL75RABO 01671 80630 van de heemkundekring Schijndel o.v.v. cursus Skinlelogie/lidmaatschap = (alleen vermelden als dat van toepassing is)

Belangstellenden kunnen zich tot 1 november 2021 bij voorkeur per mail aanmelden bij Jan Aalders, secretaris van de Heemkundekring, Kortenaerstraat 60, Schijndel, tel. 073-5474566/06-23103883, email: secretariaat@heemkundekringschijndel.nl Hij kan eventuele vragen ook beantwoorden.

 

We hopen u te mogen begroeten.

Het bestuur.