Rabo ClubSupport 2020

Van 5 tot 25 oktober 2020 kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op clubs en verenigingen in hun buurt via Rabo ClubSupport.  Uiteraard doet Heemkundevereniging Schijndel hieraan meedoen.

Stemmen dient men te doen via de Rabo Bankieren App.

Onze ambities zijn groot. Zo willen we graag SchijndelWiki verder ontwikkelen. De start, eerder dit jaar, is ondanks de beperkingen die de coronatijd geeft, zeker voor een deel gelukt. Wij willen de komende tijd SchijndelWiki breder onder de aandacht brengen via een specifieke campagne, de inhoud (“content”) uitbreiden en de technische ondersteuning verbeteren, zodat de toekomstbestendigheid verder zal toenemen.

Door de brede en fantastische inzet van vele vrijwilligers van onze Heemkundekring krijgt SchijndelWiki steeds meer  vorm. De gelden die Rabo ClubSupport genereert zijn erg welkom om de aanvullende kosten te dekken die de verdere ontwikkeling van SchijndelWiki met zich meebrengen.