Publicatie oorlogsdagboek Willy Doreleijers

De Heemkundekring Schijndel is in 2018 in het bezit gekomen van een bijzonder oorlogsdagboek. Dit dagboek werd geschreven door Willy Doreleijers. Doreleijers was 23 jaar oud in 1944, werkte op de gemeentesecretarie en hield van 17 september 1944 tot en met 23 oktober 1944 een dagboek bij. Hij woonde aan de Hoofdstraat 160.

Het dagboek heeft hij in begin 1945 verder uitgewerkt maar al snel verdwenen de aantekeningen in een la. Er werd verder niet meer over gesproken. Rondom de herdenking van 50 jaar bevrijding in 1994 heeft Doreleijers zijn dagboek toch weer opgezocht en de handgeschreven vellen overgetikt. Hij ziet het dan als een familie-verhaal. Zoals hij in zijn voorwoord stelt: “De bewerking van dit geschrift is voor mij een herbeleving geworden van hetgeen wij – in mijn optiek – in gezinsverband met onze ouders, in een moeilijke en gevaarvolle periode van bijna 6 weken in de herfst van 1944, samen hebben beleefd. Als zodanig kan het m.i. beschouwd worden als ‘n stukje familiegeschiedenis, dat voor mijn familie-keldergenoten herinneringen kan oproepen, terwijl het voor mijn familie-niet-keldergenoten wellicht interessante stof biedt om er kennis van te nemen.”

Met de naderende herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019 in zicht, besloot de familie, met behulp van achternichtje Ilse Koning, het dagboek samen met het dagboek van zwager en onderwijzer Jaap Koning,  in boekvorm te gieten en dit boek aan de Heemkundekring Schijndel te overhandigen. Want het is belangrijk dat het verhaal over de verschrikkingen die de Schijndelse bevolking moest ondergaan tijdens de Granaatweken bewaard blijft. Het reikt verder dan alleen een familie-ervaring. Het dagboek beschrijft alle aspecten van het dagelijkse leven in die tijd, het leven met heel veel mensen in kleine schuilkelders, het voedselgebrek, de angst, de vele slachtoffers.

Op de website van de Heemkundekring Schijndel zal vanaf 17 september dagelijks het verslag van Willy Doreleijers over de gebeurtenissen die dag 75 jaar geleden gepubliceerd worden. www: heemkundekringschijndel.nl