Even voorstellen : Jan van Weert nieuw bestuurslid

“In de jaarvergadering van 13 maart 2017 ben ik gekozen in het bestuurbaar Heemkundekring Schijndel. Mij is gevraagd om me even voor te stellen. Ik ben een geboren en getogen Schijndelaar, meer precies “unne Boschwegse”. Na mijn middelbare school ben ik, na eerst mijn dienstplicht vervuld te hebben bij de cavalerie, 37 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector, waarvan 36 jaar bij de Rabobank en daarvan 32 jaar in de verzekeringen. Ik heb in die jaren bij de Rabobank gewerkt in Gemonde, Vlierden-Brouwhuis, Schijndel en laatstelijk bij de Rabobank Dommel en Aa. Bij de fusie tot Rabobank Hart van de Meierij ben ik boventallig verklaard en heb ik op een prettige manier afscheid kunnen nemen van een mooie organisatie. Dat ik in de verzekeringen terecht ben gekomen zal bij bekenden niet vreemd overkomen. Het werk van mijn vader zal daar wel niet helemaal vreemd aan zijn geweest! Op de middelbare school was geschiedenis een van de vakken die ik ver weggooide. De laatste jaren begin ik echter steeds meer interesse te krijgen in de plaatselijke geschiedenis. Waar is dit beter op te pikken dan bij de plaatselijke Heemkundekring? Na een paar keer actief geweest te zijn binnen de werkgroep archeologie ben ik gevraagd om plaats te nemen in het bestuur van Heemkundekring Schijndel. Na een gesprek met onze voorzitter heb ik ingestemd en heeft de ledenvergadering, zoals eerder aangegeven, mij unaniem benoemd. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een actieve, graag geziene Heemkundekring in Schijndel. Ik dank de aanwezige leden voor het in mij gestelde vertrouwen. Zijn er van uw kant nog vragen dan ben ik heel graag bereid deze te beantwoorden. Jan van Weert”.