Ereleden Heemkundekring Schijndel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november hebben de leden van de Heemkundekring Schijndel met algemene stemmen drie ereleden benoemd. Het zijn Pauline Heessels-van Maaren, Henk Beijers en oud-voorzitter Frans Abrahams.

Sinds midden 2017 kent de Heemkundekring statutair de mogelijkheid ereleden te benoemen. Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering wilden graag van dit recht gebruik maken om drie personen te eren die ieder op een bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de vereniging.
Pauline Heessels-van Maaren is jarenlang samen met haar man Pieter zeer actief geweest bij het archief– en stamboomonderzoek. Samen waren zij betrokken bij de start van de Heemkundekring Schijndel in 1983.
Henk Beijers, al 25 jaar coördinator van de Historische werkgroep, is een instituut op zichzelf. Als auteur van talloze boeken en publicaties over Schijndel, heeft hij heemkunde voor een brede groep mensen zichtbaar gemaakt.
Frans Abrahams, voorzitter van 2001 tot maart 2018, werd geroemd over zijn grote inzet en betrokkenheid. Dankzij zijn inspanningen is de Heemkamer tot stand gekomen en werden er succesvolle manifestaties en Heemdagen gehouden. Ook was hij zeer actief bij het zichtbaar maken van de geschiedenis van Schijndel in de openbare ruimte.
Voorzitter Aart Voets dankte de kersverse Ereleden voor al hun inspanningen gedurende zoveel jaren en merkte op dat de Heemkundekring Schijndel de bloeiende vereniging is die het nu is dankzij hun inzet. Ook de partners werden in de hulde betrokken.