De Koerier nr 74, het kwartaalblad van Brabants Heem

In de bijlage treft u de digitale versie aan van de nieuwe uitgave van De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem.
In dit exemplaar een overzicht van de erfgoed activiteiten die in Brabant georganiseerd worden zoals de Dag van de Brabantse Volkscultuur en de Basiscursus Archeologie die op 7 oktober start. Verder verhalen over de penitentaire inrichting ‘De Corridor’ en de stelling van Willemstad.

Extra aandacht voor de basiscursus Archeologie. Deze start op zaterdag 7 oktober. Na een algemene inleiding komen alle aspecten van archeologisch onderzoek aan bod, vanaf de voorbereiding tot en met de publicatie.
De cursus bestaat uit 10 lessen, op zaterdagochtenden van 9:30 uur tot 12:00
uur en 4 praktijklessen die zoveel mogelijk aansluitend op de zaterdagmiddag
worden gegeven. Leslocatie is de afdeling Archeologie van Erfgoedhuis
in Eindhoven, Gasfabriek 2a. De frequentie is om de 14 dagen. Er is nog
plaats en iedereen met interesse in archeologie vanaf 16 jaar kan deelnemen.
Het maximale aantal deelnemers is 25.
Deelname kost € 120,00 voor AVKP – AWN leden en niet-leden betalen €
50,00 extra d.w.z. een AWN-AVKP jaar-lidmaatschap.
Inschrijven graag zo spoedig mogelijk via secretariaat AVKP:
awnafdeling23@gmail.com

De Koerier nr 74 september 2017