Dagboek Willy Doreleijers 22 oktober 1944

Zeer onrustige nacht. Om kwart voor drie werd er reeds geschoten, zowel van, als naar hier. Het ging zelfs zo hard, dat we op een gegeven ogenblik allen samenschoolden boven op onze bedden in de kelder. We meenden regelmatig ook tankgeschut te horen en mitrailleurs, en we dachten niet anders dan dat we bij het aanbreken van de morgen bevrijd zouden zijn. Om 6 uur was het nog een gedreun van je welste; de ramen stonden voortdurend te rammelen. We bleven allen langer in bed dan gewoonlijk, daar we van 3 tot 6 uur niet geslapen hadden. Het zware geschut bleef ook na 9 uur aanhouden, maar in de Hoofdstraat waren nog steeds Duitsers te zien.

Vannacht kwamen inslagen terecht op het huis van den N.S.B.-er P. van de Ven in de Toon Bolsiusstraat, die zelf verdwenen was, doch waar het gezin van J. Korsten uit het Wijbosch in ondergebracht was. Daar de vader en moeder zich bovengronds ter ruste begeven hadden, werden zij bij een granaatinslag gedood. Hun vier kinderen blijven als wezen achter.

Op het huis en de schuur van Hein van Balkom, hier dichtbij in de Hoofdstraat, zouden wel 6 voltreffers terecht gekomen zijn, waarbij buurlui gewond werden. Ook de landbouwschool kreeg weer een treffer, de derde sedert wij hier zijn. Verderop in de Hoofdstraat een inslag op het huis van dokter van Oppenraaij, bij Sjef van Heeswijk en op de fabriek van Geerkens, enz. enz.

Voordemiddag hebben we de Rozenkrans gebeden, zoals gewoonlijk omdat het Zondag was, en we nu al voor de 5e Zondag niet naar de H. Mis konden. In de voormiddag is er nog druk geschoten, doch niet op de kom van het dorp. De Duitsers zouden gezegd hebben, dat het vanmiddag tot 4 uur onveilig zou zijn op straat. Inderdaad vielen tussen 2 en 3 uur veel granaten op Schijndel neer. De boerderij, tevens café, van Mina Geerts op de hoek van de Schoot en de Heikantstraat brandde daarbij af, terwijl ook het klooster veel treffers kreeg. Men zei, dat de granaten uit de richting Boxtel kwamen. Als dat waar was moesten daar dus geallieerden zitten. (Later bleek dat Boxtel pas na Schijndel bevrijd is.) Ook was n.m. nog mitrailleurvuur en ander geschut te horen vanuit de richting Molenheide.

Radioberichten: Venraij ingenomen; op de Filipijnen hebben landingen plaats gehad. Gerucht: de Duitsers zitten weer in Loosbroek. Dit gerucht deprimeerde ons enigszins. Later bleek, dat het niet waar geweest kan zijn.

Van de oorlogvoering in deze streek konden we geen hoogte krijgen: 3 weken zaten we al op ons evacuatie-adres; 5 weken geleden hadden de eerste landingen plaats in onze omgeving. Enkelen verwachtten de bevrijding pas na de winter, anderen niet vóór Kerstmis, enz. De ene dag hadden we hoop op een spoedige bevrijding, de andere dag leek deze weer oneindig ver weg. Hoe optimistisch soms ook, hadden we er toch geen erg in, dat de bevrijding thans nog slechts een kwestie van uren was.