Complimenten voor film ‘Stroomopwaarts’

Wethouders Jan Goijaarts en Harry van Rooijen complimenteren filmmaker Henk Helsdingen met zijn film ‘Stroomopwaarts’. Tijdens de open dag van Meierijstad bekeken zij, net als vele bezoekers, deze film, die een beeld geeft van de historie van de diverse kernen van Meierijstad. De film is tot stand gekomen op verzoek van de gezamenlijke Heemkundekringen van Meierijstad en RCE, verenigd in het Platform Erfgoed Meierijstad. De film is gefinancierd door het promotiebudget dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Meierijstad en bijdragen van de Rabobank Hart van de Meierij en Ahrend Nederland B.V. 

Vast punt in de film is dominee Hanewinckel, een rol gespeeld door Ton Lomans. Hanewinckel leefde van 1766 tot 1856 en wandelde veel door de Meierij. Hij deed verslag van wat hij tegen kwam in brieven en losse notities. Henk van Helsdingen heeft voor zijn film gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, zoals drones en picture flow (oude beelden lopen over in nieuwe beelden).