Zusters van Liefde werkgroep

Werkgroep Zusters van Liefde Schijndel

Deze werkgroep houdt zich bezig met de inventarisatie van de collectie geschonken door de Zusters van Liefde. De heemkundekring heeft deze collectie onder voorwaarden als geschenk in bezit gekregen.

 

De collectie bestaat uit verzamelde voorwerpen, afkomstig uit het convent en het werkgebied van de zusters van Liefde. De voorwaarden zijn dat voorwerpen uit de collectie niet mogen worden verhandeld en regelmatig geëxposeerd moeten worden ten behoeve van de Schijndelse bevolking. Voor de opslag van de voorwerpen is door de heemkundekring met gemeentesubsidie voor onbepaalde tijd een ruimte gehuurd in het Spectrum. Het overige is opgeslagen bij particulieren. De werkgroep is bezig, met ondersteuning van vrijwilligers van Museum Jan Heestershuis, om de collectie in kaart te brengen en digitaal toegankelijk te maken.

 

Contactpersoon

 

Lex Kamp
Tel: 073-5478012
E-email: kampheij@kpnmail.nl

 

Een deel van de Collectie van de Zusters van Liefde – zoals aangetroffen in het klooster