Archeologische Werkgroep doet waarneming bij sloop deel Bolsiusfabriek

Op verzoek van de gemeente doet de Archeologische Werkgroep een waarneming tijdens de grondwerkzaamheden bij de sloop van een deel van de Bolsiusfabriek. De bedoeling is vast te stellen of er nog oude funderingen of sporen van eerdere bewoning te vinden zijn.

Met name op het achterterrein bestaat de mogelijkheid om eventueel de dekzandlaag te zien. Hierdoor wordt duidelijk of er nog oude bewoningssporen aanwezig zijn.

Aangezien op het terrein een helm, veiligheidsschoenen  en veiligheidsvestjes of veiligheidsjassen verplicht zijn op het terrein wordt belangstellenden verzocht eerst contact op te nemen met de werkgroep (archeologiewerkgroepschijndel@hccnet,nl) voordat u naar Bolsius gaat om zelf te kijken.