ANBI status voor Heemkundekring Schijndel

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 heeft Heemkundekring Schijndel van de Belastingdienst de status van culturele ANBI: verkregen. ANBI betekent voluit: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting (onder voorwaarden) giftenaftrek krijgen. Voor Heemkundekring Schijndel zelf betekent het dat de vereniging geen schenkbelasting en erfbelasting hoeft te betalen, waardoor bijdragen voor 100{1f073a4415f8e747077c7dc5833d74a6e2c45f45f0515b33685ceda13c5961d6} bij de heemkundekring terecht komen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen (ook weer onder voorwaarden) een extra giftenaftrek geldt. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen (onder voorwaarden) 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.