ALV op 16 maart geannuleerd

Vorige week is een uitnodiging verstuurd voor een algemene ledenvergadering op 16 maart 2020.
Zoals bekend, is ook Brabant overvallen door het Coronavirus en zoals we allemaal in de media hebben kunnen lezen, breidt het aantal besmettingen zich uit en weten we niet waar dat toe gaat leiden.
Als bestuur hebben we de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat onze leden als gevolg van het houden van de ALV niet de kans zouden kunnen lopen op een eventuele besmetting. Wij weten het gewoon ook niet.
Wij kunnen eventuele risico’s niet inschatten en dan moeten we ook geen risico’s op ons nemen.
Verder is het voorstelbaar dat leden besluiten om niet te komen.
Daarom heeft het bestuur op 9 maart 2020 besloten om de ALV te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.