Terug naar Alles over Schijndel

 

 

 

 

“De liefde tot zijn land

is ieder aangeboren"

                              (Vondel)

 

 

TEN GELEIDE

 

L. S.

 

Gaarne voldoen wij aan het veelvuldig gedane verzoek, om onze artikelen, die vorig jaar onder den titel: "Een jaar geleden ……" het licht zagen, gebundeld uit te geven. Wij hebben aan deze artikelen verschillende interessante gegevens toegevoegd en het geheel aantrekkelijker gemaakt, door de opname van een gedeelte uit een oorspronkelijk oorlogsdagsdagboek, de volledige lijst der gevallenen, een overzicht der materieele verliezen en niet in het minst door meerdere en nieuwe foto’s.

Wij doen deze uitgave zonder eenige pretentie en vleien ons geenszins met de hoop, dat dit simpele boekje het volledige oorlogsverhaal van onze gemeente zou bevatten. Integendeel, wij zien het meer als het begin van een meer omvangrijke arbeid, die tot uiteindelijk resultaat zal hebben, dat wat in de maanden September en October 1944 over ons geliefd dorp kwam, voor het nageslacht in beeld en geschrift bewaard blijft.

Met dezen wensch, bevelen wij de lezing van "Schijndel in de frontlijn" gaarne in Uw gewaardeerde belangstelling aan en gebruiken deze gelegenheid tevens om allen die ons zoo bereidwillig hielpen bij de samenstelling van dit boekje en hun gegevens of foto's ter beschikking stelden, hartelijk dank te zeggen.        

C. v. d. O.

Schijndel, 21 Maart 1946.

 

                                      Proloog

                                                              

                                De granaatweken

                               

                                Bevrijding

                               

                                Wat onze bevrijders schreven

                               

                                Uit 'n oorlogsdagboek

                               

                                Gesneuvelden door oorlogshandelingen

                               

                                Wat vernield werd

                               

                                Foto's

 

 

 

MIJN DORP

 

Al is uw schoon, vertrouwd gezicht

gegriefd door wreed geweld,

en schijnt het zonnig najaarslicht­

door uw bosschen, die geveld,

voor het ruw en woelig krijgsmansvolk

moesten maken ruime baan,

opdat het geschut kon zijn de tolk

en een kruisje er kon staan.

 

 

Mijn dorp blijft ge ondanks dood en puin

wat ik zie langs veld en wegen,

want eens bloeit de lent' in Schijndels tuin,

lacht 'n nieuw dorp mij dan tegen.

 

25-10-1944.                                          K. L.

 

 

 

 Terug naar Alles over Schijndel