Terug naar Alles over Schijndel

 

 

Het gemeentehuis voor de oorlog              Het gemeentehuis na de oorlog

 

 


Uitgave: Drukkerij van de Wiel bv

Meierijstraat 1, 5481 CJ Schijndel, 'I'elefoon 04104-92580

 

Samenstelling: G.P.M. Kuis

 

Grafische verzorging en lay-out: F.M.A. Boleij

 


                         Inhoud      

 

                                                  Voorwoord                                                                  2

                              De beginfase                                                                3

                              De middenjaren                                                           6

                              De pilotenhulp                                                              11

                              Belevenissen van Schijndelse inwoners                         14

                              Uit de kerken                                                               20

                              Een dorpsgenoot in "De hel op de Vughtse heide"          21

                              Uit de dagboeken van:

                                      St. Lidwinagesticht                                               27

                                      St. Barbaragesticht                                               32

                                      Het Moederhuis                                                    37

                                      Weled. Heer H. Bolsius                                         41

                              Het relaas van Jansen de Wit                                          47

                              De geheimzinnige aanval op Schijndel                          50

                              De slag om Wijbosch                                                    56

                              Het einde                                                                     60

                              De gesneuvelden in onze gemeente                              62

                              De aangerichte schade                                                 63

                              Gebruikte afkortingen en uitdrukkingen, geraadpleegde

                              literatuur en gesprekken met en foto’s van                   64-65

                             

 

 

 Terug naar Alles over Schijndel