Frans van de Veerdonk, nieuw bestuurslid

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart is Frans van de Veerdonk benoemd tot bestuurslid

Frans wil zich graag verder voorstellen:

Als nieuwbakken bestuurslid van heemkundekring Schijndel mag ik mij hier graag even voorstellen.

Mijn naam is Frans van de Veerdonk, al ruim 56 jaar Schijndelaar in hart en nieren. Zoon van oud politicus en wethouder Piet van de Veerdonk (helaas te jong overleden) en opgegroeid in het centrum van Schijndel.

Lagere schooltijd gelijktijdig met de huidige voorzitter Aart Voets doorlopen op de Lambertus school aan de Pompstraat.  Al waar de basis voor (cultuur)historisch besef en geschiedenis in het algemeen en plaatselijke geschiedenis in het bijzonder al op vroege leeftijd van huis uit is meegekregen. Bij mijn start op de middelbare school in Heeswijk is dit daarna nog versterkt door de klassieke inslag van gymnasium Bernrode en zijn brede algemene ontwikkeling. De gewenste studie van geschiedenis of archeologie is het uiteindelijk niet geworden, maar de interesse in bouw/kunstgeschiedenis heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik ben afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de HTS te ’s-Hertogenbosch. Na mijn diensttijd als instructeur bij het genie opleidingscentrum in Vught  ben ik 20 jaar werkzaam geweest bij architectenbureau Strik in Boxtel. Vanuit deze professie heb ik ook veel te maken gehad met verbouwingen van monumentale panden en boerderijen. Toen het bureau van Strik eind 2005 noodgedwongen moest stoppen, ben ik in 2006 gestart met mijn eigen Bouwadvies & Ontwerp bureau (VBO) en borduur ik op dezelfde voet weer voort.

Wat de heemkunde betreft mag ik sinds 1986 lid zijn van deze vereniging en heb alle besturen tot op heden kunnen meemaken. In de beginjaren vaak op zaterdag en/of zondagmorgen met de archeologiegroep het tracé van de toen nog aan te leggen structuurweg afgestruind op zoek naar artefacten. Daarnaast ook betrokken geweest bij de organisatie van diverse open monumentendagen.
In 1991 ben ik gezien mijn bouwkundige achtergrond en plaatselijk historische kennis via het toenmalige bestuur gevraagd om zitting te nemen in de monumenten commissie van Schijndel. Deze taak heb ik vervuld tot 2018 en inmiddels is deze naadloos overgegaan tot een extern adviseurschap voor de monumentencommissie. Naast 14 jaar ook monumentenconsulent geweest te zijn, probeer ik nu nog als VVV-gids sinds 2013 van Meierijstad d.m.v. rondleidingen rondom de Glazen Boerderij Schijndel ook op (inter-) nationaal gebied op de kaart te zetten.

Toen eind vorig jaar een bestuurslid informeerde naar mijn interesse voor deelname in het bestuur, heb ik na gesprekken met de voorzitter en bijwonen van enkele vergaderingen besloten om hierop in te gaan.
Mijn bestuurlijke ervaring van 12 jaar (en 30 jaar lidmaatschap) binnen de plaatselijke politieke partij van Schijndel, laat mij nu ook inzien dat het bestuur van HKS een professionele, enthousiaste groep mensen vormt met de nodige ambities t.a.v. de toekomst van onze vereniging.
Met het beleidsplan in de hand en geweldige evenementen in het verschiet moeten we er samen iets fraais van kunnen maken. Nogmaals bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen.