Historie Basketbal Vereniging Schijndel vastgelegd

Een van de werkgroepen van de Heemkundekring Schijndel is de werkgroep Sportverenigingen. Zij benaderen verenigingen en vragen hen om aan de hand van een negental vragen hun geschiedenis kort en overzichtelijk in kaart te brengen. Dit wordt dan opgeslagen in het archief van de Heemkundekring en blijft zo bewaard voor het nageslacht.

1977 wedstrijd tegen Quo Vadis uit Gemert. Leon van Houtum heeft bijna de bal.

Meisjes kadetten wedstrijd uit 1991. Nr 27 Rianne Kraaienvanger, springend Jettie de Boer

Basketbal Vereniging Schijndel (BVS) heeft onlangs dit project afgerond. Een commissie bestaande uit erelid Leon van Dijk en lid va n verdienste Enrico Hoogzaad heeft zich bijzonder en enthousiast ingespannen om veel gegevens van de club weer boven water te krijgen. En dit viel niet mee. Het is namelijk moeilijk voor een club die niet beschikt over een eigen clubhuis om een archief bij elkaar te houden. Het streven is er aanvankelijk wel, maar het materiaal wordt vaak bij bestuursleden thuis opgeslagen en bij bestuurswisselingen valt het uit elkaar. Een van de redenen waarom de Heemkundekring dit project heeft opgestart is om dat laatste te voorkomen.

Iets over de geschiedenis van de basketballvereniging: BVS is ontstaan uit een groepje jongeren die op een sportinstuif op vrijdagavond baskettbalden. Jos Oerlemans, Ben Hageman en Theo van Heiningen waren de initiatiefnemers en richtten op 15 augustus 1972 de basketbalvereniging op. Het ledental groeide langzaam van 46 in 1972 naar 167 in 2012, daarna daalde het weer naar 84 nu. Wat opvalt bij deze vereniging, en ook benoemd wordt door velen, is de saamhorigheid en gezelligheid onder elkaar. Gezelligheid heeft altijd hoog in het vaandel gestaan. Al vrij vroeg in het bestaan ging de hele vereniging samen op kamp o.a. naar Renesse, Friesland en Ameland, iets bijzonders in die tijd! 
Er werd getraind in de gymzaal van de voormalige LTS. Trainers waren vaak bekende basketballspelers van grote clubs, zoals b.v. Theo Kropman uit Den Bosch, die bracht dan wel eens buitenlandse teamgenoten mee zoals de Amerikanen Steven Bravard en Dany Cremer. Om elkaar beter te leren kennen organiseerde BVS ook wedstrijden met andere zaalsportverenigingen zoals volleybalvereniging Hesperus en verschillende zaalvoetbalclubs. In 1983 organiseerde zij samen met de damesvoetbalclub van den Dungen de halve triatlon. In de tachtiger jaren werd er meegedaan aan fierljep wedstrijden, georganiseerd door de KPJ.
Vooral in de afdeling zuid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) werden veel kampioenschappen behaald, zowel door junioren als door senioren en één keer is een meisjesteam 2e geworden op de Nederlandse kampioenschappen! 
In het 45-jarig bestaan van de club heeft zij veel mensen veel sport- en ander plezier bezorgd!