De Historische Werkgroep van de Heemkundekring Schijndel bestaat 25 jaar. Graag delen zij hun kennis met u. Ook de andere werkgroepen geven acte de présence. Zo vertoont de Audiovisuele Werkgroep film en foto's van oud-Schijndel. Ook een deel van de collectie van de Zusters van...

  Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacywetgeving.   De laatste tijd is daar veel aandacht aan besteed. Onze heemkundekring valt ook onder de werking van die wettelijke regeling. Het doel van de...

In de bijlage treft u de digitale versie aan van de nieuwe uitgave van De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem. In dit exemplaar een overzicht van de erfgoed activiteiten die in Brabant georganiseerd worden zoals de Dag van de Brabantse Volkscultuur en de Basiscursus Archeologie...

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 heeft Heemkundekring Schijndel van de Belastingdienst de status van culturele ANBI: verkregen. ANBI betekent voluit: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de...

"In de jaarvergadering van 13 maart 2017 ben ik gekozen in het bestuurbaar Heemkundekring Schijndel. Mij is gevraagd om me even voor te stellen. Ik ben een geboren en getogen Schijndelaar, meer precies "unne Boschwegse". Na mijn middelbare school ben ik, na eerst mijn dienstplicht...