De Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie (WIMA) van de AVKP heeft een bodemradaronderzoek gedaan in Wijbosch. De bedoeling was te onderzoeken of de locatie van eventuele restanten van de fundamenten van de kapel die hier tot 1850 gestaan heeft  nog te vinden waren. De kapel...