Terug naar Alles over Schijndel

 

 

 

MONUMENTEN EN GEDENKTEKENS

 

IN

 

NOORD-BRABANT

 

928.3 nbr 938

 

In het spoor van Market Garden: monumenten en gedenktekens in Noord-Brabant  = Traces of Market Garden: memorials in North Brabant  eindred.: Jacq van Eekelen;

(fotogr. J. van Eekelen;  Engelse vert.: Frank van den Bergh ... et al.).

- Den Dungen: Market Garden Comite , 1998. - 64 P : ill, krt ; 21 cm.

- Met Nederlandse en Engelse titel en tekst. - Met lit. opg.

 

Overzicht van de monumenten in Noord-Brabant die de Operatie Market Garden herdenken.

 

Eekelen, Jacq. van (A)

 

Operatie Market Garden; Noord-Brabant (TW)

Bevrijding,. Noord-Brabant (TW)

 

98-90-055 (198-90-055.4)

 

 

 

 

COLOFON

 

Uitgave in eigen beheer                      Market Garden Comité Den Dungen @ 1998

                                                         Griensven 10 5275 KB Den Dungen Fax 073 5941107

 

Comitésamenstelling en redactie         Jos Korsten, Jacq van Eekelen, Jeff Wessels

 

Eindredactie                                      Jacq van Eekelen

 

Druk en vonngeving                            Drukkerij van Gerwen, Den Dungen

 

Fotografie                                         J. van Eekelen, Den Dungen, tenzij anders vermeld

 

Engelse vertaling                                Frank van den Bergh, lid Historische Sectie Bevrijdingsmuseum

                                                         Groesbeek / Rijk van Nijmegen

 

Cartografie                                        Kaartje Corridor, Sectie Militaire Geschiedenis

                                                         Koninklijke Landmacht / SDU Uitgevers, Den Haag

                                                         Publicatie: "De bevrijding van Nederland 1944-1945

                                                         Oorlog op de flank". Overname met toestemming

 

Omslag / cover                                  Silent Wings monument, Den Dungen

                                                         foto: Mariette van Eekelen

                                                         fotomontage: Wim van Schijndel

 

Deze uitgave is mogelijk geworden door financiële bijdragen van:

 

Provinciaal Anjerfonds Noord-Brabant

Rabobanken: St.-Michielsgestel, Schijndel, Veghel/Erp, Bergeyk eo.

Notox Bv 's-Hertogenbosch

Stichting Fondsenwerving Militaire en Dienstslachtoffers, Tilburg

Activiteiten van deze stichting mede mogelijk gemaakt door opbrengsten uit de Bank / Giroloterij

 

Met dank aan:

 

Vereniging Airborne Vrienden, Lieshout, voor het promoten van deze uitgave.

Airbomevriend Gerard Fonteyn uit Duizel voor zijn morele en daadwerkelijke steun bij

research en literatuuronderzoek.

Joop Thuring uit Heesch, lid van de Historische Sectie Bevrijdingsmuseum Groesbeek,

voor zijn adviezen en tekstcommentaar.

Burgemeester Mr. W. Urlings van Son voor zijn promotie-activiteiten.

 

 

INHOUD

 

4                     Monumenten en gedenktekens

 

7                     Market Garden in Noord-Brabant

 

9                     Monumenten langs de Corridorroute

 

32                   Monumenten in het Corridorgebied

 

50                   Monumenten elders in Noord-Brabant

 

56                   Oorlogskerkhoven en grafmonumenten

 

58                   Tekens van Market Garden

 

61                   Auto- en fietsroutes

                       Oorlogs- en Bevrijdingsmusea

                       Evenementen

                       Schooladopties

 

63                   Literatuur

 

 

"Het overgrote deel van de Nederlanders heeft geen eigen herinnering aan de oorlog. Maar het is niet nodig, die zelf te hebben meegemaakt om te beseffen, dat het leed van toen de fundamentele beginselen zichtbaar heeft gemaakt, die nu nog de grondslag zijn van ons staatsbestel."

 

Uit een toespraak van Koningin Beatrix in de Ridderzaal te Den Haag op 5 mei 1995 t.g.v. de Sa-jarige herdenking van de hevrijding

 

"Het is belangrijk, dat wij toekomstige generaties vertellen wát er gebeurd is, wáárom het gebeurd is, wié er verantwoordelijk voor was en wélke ideologische ideeën eraan ten grondslag lagen."

 

Friedrich Schorlemmer, tijdens het symposium "50 Jaar vrijheid, ideaal en identiteit" op 8 mei 1995 in de Ridderzaal te Den Haag.

 

 

TEKENS IN EEN TIJD                                                                            TEKENS VAN EEN TIJD

 

IN HET SPOOR VAN MARKET GARDEN

 

Al is de Tweede Wereldoorlog meer dan een halve eeuw geleden, toch blijft deze nog steeds tot de verbeelding spreken. Zeker is dit het geval in gebieden, waar bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.         ­

De spectaculaire militaire "Operatie Market Garden" was zo'n gebeurtenis.

Evenals in Gelderland (Slag om Arnhem) heeft deze ook in Noord-Brabant (De Corridor - ­Hell's Highway) diepe sporen achtergelaten. Vele plaatselijke monumenten en gedenkte­kens herinneren hieraan.

In dit boekje zijn er meer dan veertig bij elkaar gebracht.

Voorzien van beknopte achtergrondinfonnatie vormen zij gezamenlijk een documentair monument.

Market Garden vormde destijds de aanzet tot Brabant's bevrijding.

Dat willen de Brabanders niet vergeten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

 

       101ste Airborne                82ste Airborne          XXXste Britse Legerkorps

 

 

 Terug naar Alles over Schijndel